Секретар керівника -термін навчання 6,5 місяців.

Курс «секретар керівника» включає вивчення наступних дисциплін: економіка, правознавство, машинопис, діловодство, вивчення пакету офісних програм (MS WORD, EXCEL) та ін.

По закінченню навчання випускники отримують навички:

* виконувати функцію по організаційно-технічному забезпеченню адміністративно-розпорядчої діяльності керівника підприємства;

* приймати кореспонденцію, що надходить на розгляд керівника, передавати її відповідно до ухваленого рішення в структурні підрозділи або конкретним виконавцям для використання в процесі роботи або підготовки відповідей;

* вести діловодство, виконувати різні операції із застосуванням комп'ютерної техніки, призначеної для збору, обробки та подання інформації для підготовки і прийняття рішень;

* приймати документи і особисті заяви на підпис керівника підприємства;

* готувати документи і матеріали, необхідні для роботи керівника;

* стежити за своєчасним розглядом і поданням структурними підрозділами та конкретними виконавцями документів, що надійшли на виконання, перевіряти правильність оформлення підготовлених проектів документів, що передаються керівнику на підпис, забезпечувати якісне їх редагування;

* організовувати проведення телефонних переговорів керівника, записувати за його відсутності одержану інформацію і доводить до його відома її зміст, за дорученням керівника складати листи, запити, інші документи, готувати відповіді авторам листів;

* виконувати роботу з підготовки засідань і нарад, які проводить керівник (збирання необхідних матеріалів, повідомлення учасників про час і місце проведення, порядок денний, їх реєстрація), вести і оформлювати протоколи засідань і нарад;

* здійснювати контроль за виконанням працівниками підприємства виданих наказів та розпоряджень, а також за дотриманням термінів виконання вказівок і доручень керівника підприємства, що взяті на контроль;

* вести контрольно-реєстраційну картотеку;

* забезпечувати робоче місце керівника необхідними засобами організаційної техніки, канцелярським приладдям, створювати умови, що сприяють його ефективній роботі;

* друкувати за вказівкою керівника службові матеріали, необхідні для його роботи або вводити поточну інформацію в банк даних.

_______________________

 Додаткова інформація:

Перелік документів

Інші професії

Додати коментар


Захисний код
Оновити